Társasház felújítása hőszigeteléssel

Borzák Balarám Béla

Társasház felújítása hőszigeteléssel

A társasházak külső felújítása leggyakrabban épület- energetikai megfontolásból kerül elhatározásra és ennek legáltalánosabb módja az utólagos hőszigetelés. Jelen írás egy három lépcsőházas, 18 lakásos, 52,2 x 10,2 m-es négyszintes (alagsor, fsz + 2 emelet), lapostetős társasház megvalósult felújítását járja körül.

Társasház felújítása hőszigeteléssel

Az épület felújítás előtt

Egy un. „panelfelújítás” több részterületből áll és több szakaszban is megvalósítható. Természetesen a legcélszerűbb a teljes energetikai rekonstrukció volna, aminek szerves része a hőszigetelés (pincefödémen, homlokzaton, tetőn), a homlokzati nyílászárók cseréje (beleértve a lépcsőházi üvegfalakat és bejáratot) és a fűtéskorszerűsítés (hőmennyiségmérésen túlmenően a hőszolgáltatás -kazán-, távhővezeték felújítása- és a hőleadók -radiátorok- és azok szabályozóinak -thermosztatikus szelepek- cseréje).

Mivel szinte minden iparosított technológiával épült épület némiképp különbözik egymástól, ezért általánosítani elég nehéz, de hogy viszonyítási alapokat be lehessen mutatni, vizsgáljunk meg egy három lépcsőházas, 18 lakásos, 52,2 x 10,2  m-es négyszintes (alagsor, fsz + 2 emelet), lapostetős társasházat.

A fűtéskorszerűsítés összetettségére való tekintettel, jelen példa a hőszigetelés következményeit igyekszik megvilágítani egy konkrét megvalósuláson keresztül részleges nyílászárócserével.

Az épület eredeti állapota: Fogadószint nem temperált térrel, beton falak mészkő homlokzati burkolattal. Nagyblokkos salakblokk külső falak, külső-, belső normál vakolással. Zárófödém vb. födémpaneles lapostető, lejtést-adó salakfeltöltéssel, felújított bitumenes lemez vízszigeteléssel. Homlokzati nyílászárók DK-en kapcsolt gerébtokos faszerkezetek, ÉNY-on hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakok, acél lépcsőházi és fogadószinti nyílászárókkal.

Utólagos beavatkozások: pince-mennyezeten ragasztott 7 cm EPS (expandált polisztirol) hőszigetelés, homlokzatokon 10 cm-es hőszigetelő rendszer, lapostetőn fordított tetőként 10 cm vtg. zártcellás XPS (extrudált polisztirol) utólagos hőszigetelés kavics-leterheléssel.

Lépcsőházi üvegfal és bejárati ajtók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyagra cserélve.

A tervezett beavatkozást nem csak az energiaárak ugrásszerű emelkedése, hanem az épület természetszerű avulása is megkövetelte.

Tekintsük át a részleteket:

Alagsori mennyezet. A paneles födém minden helyiségben meszelt volt, ami nem teszi lehetővé az egyszerű ragasztást. El kell távolítani a meszelést, hogy a tiszta beton felületre ragasztani lehessen. Kell-e burkolni az EPS hőszigetelést? Mivel a mennyezetre kerülő E tűzveszélyességi osztályú anyag nem növeli meg olyan mértékben a helyiségek esetleges tűzterhelését ami külön intézkedést igényelne, ezért burkolat nélkül beépíthető.

Külön probléma volt a födém síktól való -helyenként- jelentős eltérése. Mivel a födémegyenetlenséggel kapcsolatban eddig sem merült fel külön használati és esztétikai igény, ezért a hőszigetelés is -követve a födémet- hullámos lett.

Homlokzati falak. Az épület hagyományos külső vakolata (javított mészvakolaton, kőporos nemesvakolat) időközben műgyantás festéssel került felújításra, ezért ragasztási próbával kellett értékelni a felület ragaszthatóságát. Mivel változó eredmények mutatkoztak, ezért a homlokzatok drótkefés átdolgozása vált szükségessé, majd mélyalapozós kezeléssel került megszilárdításra a bizonytalan felület. A hőszigetelés ragasztását ennek ellenére táblánként 2- 2 db mechanikai rögzítés-kiegészítés hivatott biztosítani.

Zárófödém (lapostető). Jelen beavatkozást megelőzően két évvel került felújításra a vízszigetelés, így biztonsággal betervezésre kerülhetett egy un. fordított tetős megoldás, amikor zártcellás hőszigetelő megfelelő leterheléssel kerül beépítésre. A „ráépítés”, továbbá a homlokzati hőszigetelés szükségessé tette az attikafal lefedésének megújítását és a tetőfelépítmények lábazati szegélyeinek kimagasítását.

Nyílászárók. Az épület energetikai ellenőrzése azt igazolta, hogy a kb. fele részben meglévő, fele részben az elmúlt években -több lépcsőben- cserélt nyílászárókon kimutatható hőveszteség csökkentését eredményező teljes csere gazdaságossága nem áll elő, ezért csak a lépcsőházi üvegfalak cseréje lett betervezve. A nem fűtött lépcsőházak esetében alternatív megoldásként felmerült a lakások lépcsőház felőli oldalának utólagos hőszigetelése, de a lépcsőkar-szélességeket nem lehetett, akár 7-8 cm-el sem csökkenteni. (OTÉK minimumon vannak a karszélességek). Ezért üvegfalcsere és a bejárati ajtók cseréje lett tervezve, amit a felújítási pályázatba beállítani nem lehetett, ezért önerős finanszírozással valósult meg.

A teljes cikk letölthető pdf-ben: Borzák Balarám Béla: Társasház felújítása hőszigeteléssel

 

 

Posted in: