Szabályozás

A termékekre a harmonizált MSZ EN 13163 szabvány, míg az alkalmazásra az MSZ 7573 szabvány vonatkozik. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározását az 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szabályozza. Az építési termékek forgalmazásáról a  305/2011/EU rendelete, míg a 75/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól rendelkezik.