Megnőtt a forgalmazók felelőssége a szigetelőanyagok eladásakor is!

Megnőtt a forgalmazók felelőssége a szigetelőanyagok eladásakor is!

Az építési termékek forgalmazását szabályozó, korábban megjelent 305/2011/EU rendeletet alkalmazása 2013. július elsejétől vált kötelezővé. Ezzel egy időben a korábbi szabályozás, a 89/106/EGK és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatályát vesztette. Az új rendelet értelmében a harmonizált szabványok szerint készülő termékek esetében a CE jel használata kötelező, illetve a gyártónak a forgalomba hozatalkor teljesítménynyilatkozatot kell kiállítania. A rendelet szerint gyártónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt ilyen terméket terveztet, gyártat és értékesít (saját márkanév alatt, saját arculattal).

Az expandált polisztirol (EPS) táblás hőszigetelő anyagok az EN 13163 számú harmonizált szabvány alapján CE jel és teljesítménynyilatkozat köteles termékek. A 2013. július 1. után gyártott és forgalomba hozott EPS termékek törvényesen csak a jogszabályban meghatározott teljesítménynyilatkozattal hozhatók forgalomba. A rendelet értelmében a teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A termék forgalmazójának meg kell győződnie arról, hogy a termék megfelel a teljesítménynyilatkozatban leírtaknak.

 

Amennyiben a termék valóságban nem teljesíti a deklarált értékeket, a termék forgalmazója felel a vevő kártérítéséért, akkor is, ha a terméknek van érvényes bevizsgálása. A forgalmazónak a vevővel szemben közvetlen kártérítési kötelezettsége van, attól függetlenül, hogy a beszállítója, a termék gyártója részt vesz-e a kár rendezésében. A fentiek és a 2012. évi LXXXVIII. piacfelügyeleti törvény értelmében mind a forgalmazók és mind saját márkanév alatt forgalmazók számára lényegesen megnő a felelősség a CE jeles termékek esetében:

 

  • A forgalmazóknak olyan beszállítóval érdemes szerződniük, azok termékeit célszerű forgalmazniuk, melyek képesek és hajlandóak a teljesítmény nyilatkozatban deklarált adatoknak megfelelő terméket szállítani, és rendelkeznek az ehhez szükséges gyártói tapasztalattal és minőségbiztosítással. Csak olyan beszállítóval érdemes dolgozniuk, akik vitás esetben 100%-ban helyt állnak, és a szavatossági idő alatt (ami az építési termékek esetében akár 10 év is lehet) teljesítik kötelezettségüket, és várhatóan piaci szereplők lesznek a szavatossági időn túl is. Ellenkező esetben ugyanis a forgalmazó a vevői kártérítésben magára marad és az üzleti kárt egyedül kell viselnie.

 

  • Saját márkás termékek esetén azok a forgalmazók, akik bérgyártóval saját nevük, arculatuk alatt gyártatnak terméket, a jogszabály értelmében maguk is gyártóvá válnak. Nekik kell kiállítaniuk a teljesítménynyilatkozatot, nekik kell a terméket a megfelelő jelölésekkel ellátni és viselniük a gyártói kötelezettségeket, attól függetlenül, hogy a bérgyártó betartotta-e a bérgyártási megállapodást. Minden saját név alatt forgalmazott termék után 100%-os a felelősségük. Ilyen esetben létkérdés, hogy csak olyan bérgyártóval dolgozzon együtt, akiben teljesen megbízik, és aki a bérgyártási megállapodásban rögzített feltételeket 10 éven át valóban garantálja.

Az új szabályozás egybevág a MEPS azzal a törekvésével is, hogy hazánkban kapjanak nagyobb teret a minőségi hőszigetelő-anyagok. Annak érdekében, hogy ezek a termékek a jogszabályok szerint juthassanak el a fogyasztókhoz, Szövetségünk a továbbiakban is szívesen tájékoztatja együttműködő partnereit a jogi környezet és a jogszabályok alkalmazásában beállt változásokról.

Posted in: